สืบสานจิตวิญญานแห่งนวัตกรรม

เรื่องราวอันเป็นเสมือนมรดกที่ INAX สั่งสมขึ้น คือ การเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อมอบคุณค่าและคุณประโยชน์ใหม่ ๆ แก่ผู้คน


Discover INAX 2019 (full version)

1967

ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ทั้งเชิดชูประเพณีวัฒนธรรม และให้ความสำคัญกับสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ INAX เป็นผู้นำด้านการผลิตสุขภัณฑ์ รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาสุขภัณฑ์อัจฉริยะที่ใช้ตามบ้านขึ้นจากต้นแบบที่ใช้เฉพาะในวงการแพทย์ของชาติตะวันตก ทำให้ INAX กลายเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตในห้องน้ำของผู้คน

SANITARINA 61 สุขภัณฑ์อัจฉริยะตัวแรกที่ผลิตขึ้นในญี่ปุ่น

เปิดตัวครั้งแรกในปี 1967 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สุขภัณฑ์อัจฉริยะในบ้านเรือน จากที่เคยใช้เฉพาะในวงการแพทย์เท่านั้น

today

จนถึงวันนี้ INAX ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาเป็นผลสำเร็จมากมาย ทั้งสุขภัณฑ์อัจฉริยะ อ่างอาบน้ำ ก๊อกน้ำ และกระเบื้อง เราทุกคนต่างต้องการชีวิตที่สมบูรณ์และเต็มไปด้วยสีสัน และนั่นคือปณิธานของ INAX ที่จะสืบทอดจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมเพื่อให้เราทุกคนอยู่ดี มีคุณภาพชีวิต

SATIS สุขภัณฑ์อัจฉริยะแบบไร้ถังพักน้ำ

SATIS ก้าวขึ้นมาเป็นสุขภัณฑ์อัจฉริยะแถวหน้า ด้วยการเป็นสุขภัณฑ์อัจฉริยะแบบไร้ถังพักน้ำขนาดกะทัดรัดที่สุดในโลก พลิกโฉมห้องน้ำให้สวย มีความสะดวกสบาย และไร้กลื่นรบกวน