คุณภาพอันเกิดจากดิน น้ำและไฟ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา INAX ส่งมอบคุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ญี่ปุ่น ในแบบเฉพาะของ INAX.

โทโคะนาเมะ เมืองที่เป็นต้นกำเนิดของ INAX เป็นเมืองหลักในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่นมานับพันปีตั้งแต่สมัยยุคกลาง ดินขึ้นรูปได้โดยการนำไปผสมกับน้ำ เผาด้วยไฟร้อนจนกลายมาเป็นชิ้นงานเซรามิก

ที่โรงงานผลิตสุขภัณฑ์ของ INAX กระบวนการผลิตได้นำเครื่องจักรมาใช้โดยสืบทอดความละเอียดและแม่นยำดั่งช่างฝีมือมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทุกชิ้น ทุกขั้นตอน

พิพิธภัณฑ์ INAX

อาคารนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1920 โดยมีเตาเผาตั้งอยู่ภายใน และถูกอนุรักษ์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ INAX ในเมือง โทโคะนาเมะ ซึ่งอาคารแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรกดทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้รวมทั้งเป็นมรดกจากช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปั้นแบบ

แผ่นแม่แบบ หลายเฉดสีในอัตราส่วนต่างๆกัน เราปฏิวัติวงการสุขภัณฑ์ด้วยการพัฒนา “ดินเผาแบบใหม่” มาใช้ในการผลิต

เผา

ชิ้นงานเซรามิกแต่ละชิ้นถูกเผา โดยมีระบบคอมพิวเตอร์คอยควบคุมความแม่นยำ

ประกอบ

นอกจากช่างเทคนิคผู้ชำนาญการแล้ว หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้ในการประกอบชิ้นส่วนสุขภัณฑ์อัตโนมัติเพื่อรักษาความแม่นยำและความเร็ว