วิถีความสะอาด
ห้องน้ำที่ออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต

นับตั้งแต่การเปิดตัวสุขภัณฑ์อัจฉริยะตัวแรกของญี่ปุ่นในปี 1967 LIXIL ยังคงพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภัณฑ์ในห้องน้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอฟังก์ชันและประสิทธิภาพการทำงานที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน และเมื่อมีผู้คนทั่วโลกเดินทางมาญี่ปุ่นมากขึ้นและได้มีโอกาสสัมผัสห้องน้ำที่สะอาด ยกระดับสุขอนามัย ทำให้เรามีโอกาสได้เข้าไปยกระดับความสะอาดและความสะดวกสบายในห้องน้ำที่ต่าง ๆ ทั่วโลก