S400 LINE
เติมพลัง
ในพื้นที่ที่สะท้อนตัวตนคุณ

ศาสตร์และวิถีทางสถาปัตยกรรมที่ยึดถือกันมานานของญี่ปุ่น คือ การนำเอาศิลป์ของแสงและเงามาสร้างความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่นั้น ๆ

แสงที่ส่องลงมาผ่านช่องหน้าต่างเล็ก ๆ ทำให้เกิดเงาตกกระทบลงบนพื้น บนผนัง และบนผลิตภัณฑ์ ในระดับและรูปทรงที่ต่างกัน นำมาซึ่งความรู้สึกเงียบสงบ ผ่อนคลาย ในพื้นที่ที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่คงไว้ซึ่งความนุ่มลึก การออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียดทั้งเรื่องการตกกระทบของแสงไปจนถึงการจัดวางผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดบรรยากาศดังกล่าว ซึ่งคอลเลกชัน S400 จาก INAX จะช่วยสร้างบรรยากาศแบบเดียวกันนี้ในห้องน้ำของคุณ เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่คุณใช้เติมพลังและใช้เวลากับตัวเองได้อย่างเต็มที่


S400 LINE
คุณค่าของงานดีไซน์

คอลเลกชัน S400 ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด คุณค่างานดีไซน์ (Design Values) ของ INAX แนวคิดอย่าง Essence นำเสนอคุณค่าหลักที่เป็นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ Sophistication จะใช้ในการออกแบบด้านการใช้งาน รวมถึงความสวยงามเมื่อได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรม

Thoughtfulness คือการออกแบบที่ลงรายละเอียดเพื่อสะท้อนถึงจิตวิญญาณในการต้อนรับและการใส่ใจผู้อื่นตามแบบฉบับของญี่ปุ่น ด้วย 3 แนวคิดนี้ จึงทำให้งานดีไซน์ผลิตภัณฑ์ของ INAX นำเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากทั่วไป

ESSENCE (แก่นแท้)

ด้านข้างของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้มองเห็น รวมถึงทุกพื้นที่ที่ผู้ใช้อาจสัมผัสถึง ถูกออกแบบให้เป็นทรงโค้งมนที่ดูอ่อนโยนและท้อน “ความเป็นมนุษย์” ในขณะที่ ทรงที่เป็นเส้นตรงจะถูกใช้ในด้านที่หันเข้าหาผนัง เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวสถาปัตยกรรมได้อย่างกลมกลืน

SOPHISTICATION (ความลุ่มลึก)

การนำเส้นตรงมาใช้ในด้านที่ชิดกับผนังหรือตัวสถาปัตยกรรมจะช่วยลดช่องว่างระหว่างผลิตภัณฑ์และผนัง เพื่อให้ห้องน้ำดูมีพื้นที่มากขึ้น

THOUGHTFULNES (ความพิถีพิถันใส่ใจ)

ทุกฟังก์ชันและองค์ประกอบถูกออกแบบโดยยึดถือเรื่องความง่ายและสะดวกในการใช้งานเป็นส่วนสำคัญ